Om Ganske Bra

2013-02-17 00.19.58Ganske Bra Andersen

Ganske Bra Andersen er et enkeltpersonsforetak, stiftet i 2009. Jørn Andersen driver foretaket. Foretaket leverer tjenester knyttet til undervisning, opplæring, kurs, tekstproduksjon, web og datasupport.

Jørn Andersen

Jeg jobber primært i Larvik kommune og har en bred erfaringsbakgrunn fra skoleverket siden 1998. Jeg har hatt funksjonene som lærer, ikt-veileder, lagleder, teamleder og konstituert rektor. Fra 1. januar 2015 jobber jeg  som edtech-rådgiver for skolene i Larvik.

Fra 2012 til 2014 var jeg prosjektleder for Newton-rom Larvik. Newton-rommet ble etableret høsten 2014 som det første i Vestfold.

Jeg har stor interesse og kunnskap rundt innovative læreprossesser og digitale systemer knyttet til skole.

Web

www.vestfoldadvokatene.no
www.larvikt.no

Kontakt

Mail: ja@ganskebra.no
Mobil: 400 40 330
Facebook: facebook.com/jornandersen
Twitter: twitter.com/jornandersen