Hvem står bak?

Ganske Bra Andersen

Ganske Bra Andersen er et enkeltpersonsforetak, stiftet i 2009. Jørn Andersen driver foretaket. Foretaket leverer konsulent-tjenester knyttet til opplæring, kurs, tekstproduksjon og enkel datasupport.

Jørn Andersen

Jeg jobber primært i Larvik kommune og har en bred erfaringsbakgrunn fra skoleverket siden 1998. Jeg har hatt funksjonene som lærer, ikt-veileder, teamleder, rektor, rådgiver og konsulent innen virksomhet skole og felles stab og støtte.

Fra 2012 til 2014 var jeg prosjektleder for Newton-rom Larvik. Newton-rommet ble etableret høsten 2014 som det første i Vestfold.

Fra 2015 til 2022 har jeg vært prosjektleder og senere ansvarlig for innføring av digital enhet til alle elever i Larvik kommune.

Fra 2020 har jeg jobbet med tjenesteutvikling og innovasjon i Larvik kommune.

Jeg har stor interesse og kunnskap rundt innovative læreprossesser og digitale systemer knyttet til skole.

Kontakt

Mail: ja@ganskebra.no
Mobil: 400 40 330
Facebook: facebook.com/jornandersen
Twitter: twitter.com/jornandersen
Linkedin: linkedin.com/in/jornandersen74